Notelangs

Notelangs er en arrangementsserie med lytteverksted, samtaler og kritikersalonger som vil ha base på Bergen Offentlige Bibliotek og Litteraturhuset i Bergen høsten 2018 og våren 2019.

Med Notelangs utvikler og utvider vi kritikken som sjanger, samtidig som vi arbeider med publikumsbygging og kunnskapsutvikling rundt musikk. Vi ønsker med dette å skape en tydelig vestlandsk stemme i den norske kulturdebatten.

Kritikkens stilling i dag er utsatt, med nedskjæringer i mediehusene og stereotype oppfatninger om hva kulturkritikk er og skal være. Mens litteratur og kunst stadig dras inn i nye, samfunnsaktuelle debatter, er det som om den klassiske musikken forblir i en nostalgisk og ufarlig boble.

Gjennom lavterskeltilbud som lytteverksted, samtaler med utøvere og komponister og kritikersalonger vil det være mulig å drøfte musikkfaglige problemstillinger og gjøre dem mer tilgjengelige for et større publikum.

Notelangs er støttet av Bergen Kommune og Fritt Ord.
Notelangs(4)

Torsdag 6. september kl 19:00-20:00
Litteraturhuset i Bergen


Grieg- hva nå?

Grieg + Norge = sant. Men hvilken posisjon har egentlig Edvard Grieg i internasjonal sammenheng og hva betyr han for oss her hjemme?

I forbindelse med 175 års-jubileet for Edvard Griegs fødsel og at The International Edvard Grieg Piano Competition pågår samme uke, inviterer Notelangs til debatt mellom Grieg-eksperter: musikkviteren, utøveren og historikeren.

Påstanden vår er at mange av Griegbiografiene som eksisterer ikke fornyer – men sementerer gamle holdninger. Hvem bestemmer egentlig over Griegs ’image’?

Alle vil ha en aksje i Grieg. Men hva er de langsiktige investeringsinteressene? Hvilken funksjon har Grieg-jubileene og Griegkonkurransen? Er han blitt en kommersiell vare? Hvordan profilerer vi Grieg for neste generasjon? Er han fortsatt på pensum i norsk skole?

Hva skal egentlige til for å revitalisere et historisk menneske og hvordan kan vi best aktualisere Grieg som komponist?

I panelet:
Arnulf Christian Mattes, førsteamanuensis i musikkvitenskap ved UiB og leder ved Senter for Griegforskning.
Einar Røttingen, pianist og professor på Griegakademiet.
Inger Elisabeth Haavet, professor i historie ved UiB og forfatter av boken Nina Grieg – kunstner og hustru.
Annabel Guaita, innleder og ordstyrer.


Tirsdag 2. oktober kl 19.00-20.30
Litteraturhuset i Bergen
Sæverud – hva nå?

Med spørsmålet «Sæverud – hva nå?», inviterer Annabel Guaita og Tore Vagn Lid til et overraskende møte med en komponist som 26 år etter sin død kanskje fremdeles gjemmer på hemmeligheter og uant potensial.

Denne uformelle kvelden byr på en konsentrert musikalsk samtale rundt pianoet om hvordan ulike måter å lytte og tilnærme seg Sæveruds musikk på vil kunne åpne og stenge for hans musikalske potensial og relevans. Hvilken betydning har for eksempel alle anekdotene om Sæverud og hans kjente verker på måten vi faktisk lytter til disse verkene på? Hvordan kan radikalt ulike interpretasjoner og presentasjoner frigjøre nye og overraskende sider ved musikken?

Kort sagt: Hvor ligger framtidens Harald Sæverud?

Medvirkende:
Harald Sæverud
(1897-1992) Fra klaversuitene «Slåtter og Stev på Siljustøl».
Tore Vagn Lid, Regissør/forfatter/komponist.
Annabel Guaita, pianist og lyttelos.

Tirsdag 13. november 20.00-21:00
Litteraturhuset i Bergen
Dirigenten – om musikalsk ledelse.
Halldis Rønning og Lars Kolstad er begge profesjonelle, musikalske ledere. Lars arbeider med musikalsk improvisasjon med mennesker som har liten – eller ingen musikalsk skolering. Halldis arbeider som dirigent for profesjonelle musikere i symfoniorkestre. Begge jobber de med mellommenneskelige relasjoner og med å få lyd til å bli musikk med- og uten fremføring som mål. Hos begge blir musikken likevel til i spenningsfeltet mellom handling og resultat. Vi spør: Hva er musikalsk flyt og hva er egentlig musikalsk kvalitet?

Ordet kunst stammer fra det tyske verbet som betyr ”å kunne”. I den klassiske tradisjonen er musikk en ferdighet man øver opp, finpusser for så å fremføre for et publikum. I en trommesirkel er det ikke mulig å spille feil. Her er den musikalske aktiviteten kun til for deltagerne og har verdi utelukkende gjennom aktiviteten selv. For begge ledere spiller likevel det å lytte til gruppen en viktig rolle. Vi spør: Hva er godt lederskap i de to forskjellige situasjonene?

I Christopher Small’s bok «Musicking – Meanings of performing and listening» (1998) finnes et fruktbart sett begreper og perspektiver som vil danne et bakteppe for vår diskusjon.

I panelet:
Halldis Rønning er dirigent og har gjestet flere ledende orkestre i Norge og i utlandet. Hun var den første norske kvinnen som har fått langtidskontrakt som dirigent for et profesjonelt norsk symfoniorkester. De to siste årene har hun begynt å jobbe med en kombinasjon av improvisert og nykomponert musikk.

Lars ”Trommelars” Kolstad er høyskolelektor i musikk og daglig leder for trom.no. Gjennom sin trommesirkel har han jobbet med mennesker og musikalsk utfoldelse i over 25 år og tok nylig mastergrad der han skrev oppgaven ’Trom som du er – en studie av trommesirkelen som fenomen”.

Annabel Guaita, pianist og formidler og ordstyrer

Tirsdag 4. desember
Bergen Offentlige Bibliotek 18.00-19.00
Bach er ikke bare Bach!

Hvilken betydning fikk Johann Sebastian Bach for norske modernistiske komponister i mellom- og etterkrigstiden? Hvordan kan forskning på akkurat Bach bidra til å nyansere forståelsen av musikkarven vår?

De fleste har et forhold til Bach. Men Bach er ikke bare Bach – historien viser at han på ulikt vis har blitt instrumentalisert, for som de fleste kunstnerbilder kan også Bach-figuren fylles med politisk innhold. Som da «gjenoppdagelsen» av ham i begynnelsen av 1800-tallet var med på å konstituere begrepet om en sann, tysk- luthersk musikk, og da tysk-nasjonalistiske krefter i begynnelsen av 1900-tallet tok ham til inntekt for sin sak, nemlig den «sunne ariske» versus den «dekadente jødiske» musikken. Bach kan altså brukes til så mangt. I hvor stor grad gjaldt dette også for vårt hjemlige musikkliv?

Foredraget vil by på musikkeksempler og lytteøvelser.

Medvirkende: Sjur Haga Bringeland (bildet), PhD-stipendiat ved Senter for Griegforskning og musikkritiker i Dag og Tid, i samtale med Annabel Guaita.

2019
Mandag 21. januar
Bergen Offentlige Bibliotek, Noterommet 18.00-19.30
Kritikersalong
I storfilmen Amadeus ble musikken gitt en viktig funksjon i historiefortellingen. Bergen Filharmoniske Orkester er tilbake fra en ukes opphold i Salzburg der de har spilt konserter i «Haus für Mozart».  Sammen med Bergen Filharmoniske Kor fremfører de filmmusikken live 24. og 25. januar. Vi inviterer til samtale med noen av musikerne i orkesteret og spør: Hvordan former de historiene vi forteller om musikken vår forventning og lytting til verket? Hva kan historien om Mozart si oss i dag? Har filmens relevans endret seg siden premieren i 1984? Og hvordan var det nå egentlig med de der historiske feilene?
Medvirkende:
Dag Anders Eriksen, fiolinist i BFO
Britt Sørensen, filmanmelder i Bergens Tidende
Annabel Guaita, innleder og ordstyrer

Lørdag 19. januar kl 12.00-14.00
Bergen Offentlige Bibliotek
Lytteverksted
For barn  (7-11 år)

Annabel er lyttelos inn i den klassiske musikken. I fellesskap finner vi ord som kan beskrive lytteopplevelsen. Vi bevisstgjør vår indre fantasiverden, fysiske utrykk i musikken og stillheten som betingelse for lyd.

Lørdag 9. mars klokken 12:00-14:00
Bergen Offentlige Bibliotek
Lytteverksted
For ungdom (12-15 år)
Annabel er lyttelos inn i den klassiske musikken. Sammen med ungdommene reflekterer vi over form og dramaturgi i musikken. Ved å ta utgangspunktet i deres begreper omkring om filmer og videospill bevisstgjør vi hvordan den klassiske musikken tar i bruk liknende virkemidler.
April 2019
Kunsthuset Kabuso, Øystese
(ikke bekreftet)
Konsert og lytteverksted
Klaververker av Grieg, Sæverud, Valen og Hvoslef. I forbindelse med forberedelser til CD-innspilling åpner pianisten Annabel Guaita opp for publikum, som får et innblikk i arbeidsprosessen med disse fire komponistene. Hva er egentlig fortolkning? Hvordan og hvor mye påvirker utøveren hvordan verket høres ut? Hvilke friheter kan man ta seg i forhold til hva som er notert? Kan man ødelegge et verk? Hvilke muligheter har man? Hører vi egentlig forskjell?
Medvirkende: Annabel Guaita

Mai/juni 2019
Litteraturhuset i Bergen

Kritikersalong/samtale
Musikkritikken – hva nå?

Vi er i ferd med å fornye kritikken, men hva innebærer fornyelsen? I forbindelse med Festspillene inviterer vi fagfeller til debatt for å diskutere forholdet mellom format og innhold, og forskjellen mellom det å være formidler og det å være kritiker. Hvordan står det egentlig til med kulturkritikken på Vestlandet i dag sammenlignet med resten av landet?
Medvirkende:


6.-9. juni 2019 Hardingtonar, Norheimsund
Lytteverksted og utøversamtale

Nærmere program kommer

5.-10 juni 2019
Hardanger Musikkfest, Lofthus

Lytteverksted
Nærmere program kommer