Fartein Valen og ‘det norske tonefall’

Med lytteskolen inn i Fartein Valen musikalske landskap
11.10.2017

Foredraget arrangeres som del av kurset ‘Griegstudier’ ved UiBs musikkvitenskapsprogram og er åpent for alle interesserte! 

Å lytte til musikk kan være å gjenkjenne oss selv som menneske i musikken. Hvordan lytter vi egentlig til Valens orkesterverker? Kan fenomenologien – som er læren om bevissthetens form – gi noen nøkler som også gjør at vi kan komme nærmere musikken og samtidig vår egen lytteerfaring? Med en erfaren lyttelos skal vi på oppdagelsesferd innover i det musikalske landskapet til et av Fartein Valens meste kjente orkesterverker Kirkegården ved Havet opus 20.

Kirkegården
Kan vi klare følge musikkens topografi enda mer kontinuerlig og dedikert? Vi spiller, lytter, pakker opp, løfter på steiner, bryter ned murer og skreller av de ulike lagene i musikken og reflekterer over de vi hører – sammen med publikum.

Denne innfallsvinkelen vil bidra til å kunne se musikken fra innsiden, åpne den opp for nye estetiske kontekster, og til slutt formidle den i lytte-opplevelser til et nytt publikum.

Dette foredraget ble fulgt opp med følgende artikkel: http://www.ballade.no/sak/fra-innsiden-og-ut/